Inici

VIII JORNADES INTENSIVES EN PATOLOGIES RESISTENTS

25, 26 i 27 de novembre de 2019

Aquest curs té com objectiu analitzar les causes de refractarietat i profunditzar en el coneixement d'estratègies terapèutiques, per pacients que no responen als tractaments habituals.
Informació adicional:
  • Places limitades a 30 alumnes.

  • 15 hores lectives, en horari de 8:30h a 14h (amb 30 minuts de descans).

  • El curs s'impartirà a la Sala de Docència del Centre de Treball (Hospital de Sant Rafael) Passeig de la Vall d'Hebron, 107, 08035 Barcelona.

  • Acreditació del Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 1.6 crèdits.

  • És necessària l'assistència mínima del 80% per a rebre el certificat d'assistència.

  • Matrícula: 300€

COM QUE QUEDEN POQUES PLACES, EL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ESTÀ TANCAT.
SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES PER AQUEST TEMA, HO POTS FER A LA SEGÜENT ADREÇA:
Activa javascript per mostrar l'adreça.

Avís Legal: En compliment de la Llei Orgànica LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, i del RGPD 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez (FIDMAG Germanes Hospitalàries), li informa dels següents aspectes:

- Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per FIDMAG Germanes Hospitalàries, Fundació per la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez, amb domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, telèfon 936 529 999 ext. 1486 i correu electrònic fundacio@fidmag.com, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. El responsable de tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic dpd@fidmag.com.

- Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.

- Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.

- Vostè tindrà dret d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG Germanes Hospitalàries, Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.