Inici

VII JORNADAS INTENSIVAS EN PATOLOGÍAS RESISTENTES

21, 22 y 23 de noviembre de 2018

Este curso tiene como objetivo analizar las causas de refractariedad y profundizar en el conocimiento de estrategias terapéuticas, para pacientes que no responden a los tratamientos habituales.
Información adicional:
  • Plazas limitadas a 30 alumnos.

  • 15 horas lectivas, en horario de 8:30h a 14h (con 30 minutos de descanso).

  • El curso se impartirá en la Sala de Actos de Benito Menni CASM-Sant Boi.

  • Acreditación del Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries (CCFCPS) con 1.6 créditos.

  • Es necesaria la asistencia mínima del 80% para recibir el certificado de asistencia.

  • Matrícula: 250€


INSCRIPCIONS TANCADES

Avís Legal: En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els articles 12 a 22 del RGPD, en els que es regula el dret d'informació i recollida de dades, la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez (FIDMAG Germanes Hospitalàries), li informa dels següents aspectes:

- Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per FIDMAG Germanes Hospitalàries, Fundació per la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez, amb domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, telèfon 936 529 999 ext. 1486 i correu electrònic fundacio@fidmag.com, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. El responsable de tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic dpd@fidmag.com.

- Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.

- Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.

- Vostè tindrà dret d'acces, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG Germanes Hospitalàries,Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.