Para ver la versión en castellano, haz click aquí.
FIDMAG Germanes Hospitalàries Octubre 2014

FORMACIÓ I DOCÈNCIA

I Curs de Neuroimatge Avançada

INSCRIPCIONS OBERTES

Organitzat per FIDMAG Germanes Hospitalàries, amb la Universitat Rovira i Virgili i la Sociedad Española de Neuroimagen.

El curs pretén donar una formació als professionals en l'anàlisi i interpretació de les imatges cerebrals en diferents modalitats de neuroimatge amb ressonància magnètica.

Té una modalitat semipresencial: una part teòrica online i una part pràctica presencial (del 16 al 27 de març de 2015), que es realitzarà a la Unitat d'Investigació de la FIDMAG Germanes Hospitalàries.

Inscripcions limitades a 12 places. No es necessiten coneixements específics en neuroimatge.

El curs es pot cursar també dins del Diploma d'Especialització en Genètica i Imatge del Cervell Humà, de la Universitat Rovira i Virgili (www.fundacio.urv.cat).

Més informació: www.cursoneuroimagen.com

III Curs de Patologies Resistents

CURS COMPLET, PLACES ESGOTADES!

Aquest curs té com a objectiu actualitzar els coneixements dels psiquiatres i metges en formació sobre l'abordatge d'aquells casos de patologies mentals greus que per les seves característiques ofereixen una manca de resposta als tractaments habituals.

Comencem a treballar en la propera edició!

Més informació: www.fidmag.com/cursPatologiesResistents


PUBLICACIONS

Darrers articles publicats en revistes indexades de primer nivell internacional. La nostra més sincera enhorabona a tots els col·laboradors per l'excel·lent treball realitzat.

  1. Development of the Spanish Brief-version of the University of California Performance Skills Assessment (Sp-UPSA-Brief) in patients with schizophrenia and bipolar disorder Revista de psiquiatria y salud mental 2014 (IF: 0.667)

  2. Brain morphometry of Dravet Syndrome Epilepsy Research 2014 (IF: 2.19)

  3. Evidence for structural and functional abnormality in the subgenual anterior cingulate cortex in major depressive disorder Psychological Medicine 2014 (IF: 5.428)

  4. Cognitive therapy for patients with schizophrenia Lancet 2014 (IF: 39.207)

  5. Comparison of serum BDNF levels in deficit and nondeficit chronic schizophrenia and healthy controls. Psychiatry Research 2014 (IF: 2.682)

  6. The prevalence and effect of life events in 222 bipolar I and II patients: A prospective, naturalistic 4 year follow-up study Journal of Affective Disorders 2014 (IF: 3.705)

  7. Trait or state? A longitudinal neuropsychological evaluation and fMRI study in schizoaffective disorder Schizophrenia Research 2014 (IF: 4.426)

© FIDMAG Germanes Hospitàlaries
Avda. Jordà, 8, 08035 BARCELONA , telf: 93 652 99 99 extensió 1486
www.fidmag.org

Cancel·lar subscripció