Para ver la versión en castellano, haz click aquí.
FIDMAG Germanes Hospitalàries Juliol 2016

RECERCA

CONCEDIT UN AJUT POSTDOCTORAL JUAN DE LA CIERVA - FORMACIÓ

El Ministeri d’Economia i Competitivitat ha resolt favorablement a una investigadora de FIDMAG Germanes Hospitalàries, la Dra. Paola Fuentes-Claramonte, l’ajut Juan de la Cierva – Formació.

Aquest ajut de gran prestigi, té l'objectiu de fomentar la contractació de joves investigadors per completar la seva formació investigadora postdoctoral, per un periode de dos anys, en centres de recerca diferents a aquells en el que van realitzar la formació predoctoral.

La Dra. Paola Fuentes-Claramonte, és psicòloga i doctora en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia. A FIDMAG Germanes Hospitalàries realitza l´anàlisi de dades conductual i el disseny de paradigmes experimentals de fMRI que examinen els correlats neuronals subjacents als símptomes de la psicosis.


FORMACIÓ I DOCÈNCIA

CURS D'ESTADÍSTICA BÀSICA PER A CIÈNCIES DE LA SALUT AMB EXCEL (4a Edició)

EDICIÓ 2016: PLACES OBERTES

Aquest curs té com a objectiu dotar als professionals de les Ciències de la Salut en conceptes bàsics de Metodologia i Estadística. És un curs introductori teòrico-pràctic per introduir als professionals en aquells aspectes necessaris per a fer una recerca de qualitat, com són el disseny d’un projecte d’investigació, l'obtenció de finançament, la recollida i anàlisi de les dades, i la presentació de resultats.

Més informació: www.fidmag.com/cursmetodologia

JORNADES INTENSIVES EN PATOLOGIES RESISTENTS (5a Edició)

EDICIÓ 2016: PLACES OBERTES

Aquest curs té com a objectiu actualitzar els coneixements dels psiquiatres i metges en formació sobre l’abordatge d’aquells casos de patologies mentals greus que per les seves característiques ofereixen una manca de resposta als tractaments habituals.

Més informació: www.fidmag.com/cursPatologiesResistents

CURS DE NEUROIMATGE AVANÇADA (3a Edició)

EDICIÓ 2016: PLACES OBERTES

El curs ofereix una formació intensiva i profunda en el camp de la neuroimatge per capacitar als professionals en l’anàlisi i interpretació de les imatges cerebrals obtingudes amb les diferents modalitats de ressonància magnètica.

Té un enfocament eminentment pràctic i no requereix d’una titulació específica ni coneixements previs en neuroimatge.

Modalitat semi-presencial: el curs consta d’una part teòrica online, amb una avaluació continua, i una part pràctica presencial que es realitza en una estada de dues setmanes a la finalització del curs.

Més informació: www.cursoneuroimagen.com


PUBLICACIONS

Darrers articles publicats en revistes indexades de primer nivell internacional. La nostra més sincera enhorabona a tots els col·laboradors per l'excel·lent treball realitzat.

 1. Common and distinct patterns of grey-matter volume alteration in major depression and bipolar disorder: evidence from voxel-based meta-analysis. Molecular Psychiatry 2016 (IF: 13.314)

 2. Cognitive reserve in bipolar disorder: relation to cognition, psychosocial functioning and quality of life. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (IF: 6.128)

 3. Non redundant functional brain connectivity in schizophrenia. Brain Imaging and Behavior 2016 (IF: 3.667)

 4. Clinical Improvement in a Treatment-Resistant Patient With Schizophrenia Treated With Deep Brain Stimulation. Biological Psychiatry 2016 (IF: 11.212)

 5. Brain functional changes in first-degree relatives of patients with bipolar disorder: evidence for default mode network dysfunction. Psychological Medicine 2016 (IF: 5.491)

 6. Can delusions be understood linguistically? Cognitive Neuropsychiatry 2016 (IF: 1.924)

 7. Outcome prognostic factors in inoperable malignant bowel obstruction. Supportive Care in Cancer 2016 (IF: 2.535)

 8. Brain abnormalities in adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder revealed by voxel-based morphometry. Psychiatry Research 2016 (IF: 2.466)

 9. tructural and Functional Brain Abnormalities in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Obsessive-Compulsive Disorder: A Comparative Meta-analysis. JAMA Psychiatry 2016 (IF: 14.417)

 10. Pharmacogenetic study of antipsychotic induced acute extrapyramidal symptoms in a first episode psychosis cohort: role of dopamine, serotonin and glutamate candidate genes. Pharmacogenomics Journal 2016 (IF: 4.229)

 11. Neuropsychological and neuroimaging underpinnings of schizoaffective disorder: a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (IF: 6.128)

 12. Letter to the Editor: Deep brain stimulation for schizophrenia. Journal of Neurosurgery 2016 (IF: 3.443)

 13. Age-related parieto-occipital and other gray matter changes in borderline personality disorder: A meta-analysis of cortical and subcortical structures. Psychiatry Research 2016 (IF: 2.466)

 14. Neural correlates of success and failure signals during neurofeedback learning. Neuroscience 2016 (IF: 3.231)

 15. A Pharmacovigilance Study in First Episode of Psychosis: Psychopharmacological Interventions and Safety Profiles in the PEPs Project. International Journal of Neuropsychopharmacology 2016 (IF: 4.333)

 16. Prevalence and impact of comorbid alcohol use disorder in bipolar disorder: A prospective follow-up study. Australian and New Zealand Journal af Psychiatry 2016 (IF: 3.536)